Susisiekite su mumis

Kadangi vertiname ir suprantame Jūsų asmeninės informacijos svarbą, parengėme privatumo politiką, kurioje apibrėžėme, kokią informaciją apie Jus renkame, saugome ir kokiais būdais ją apdorojame. Ši interneto svetainės www.oppa.lt (toliau – Svetainė) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato ir užtikrina privatumo sąlygų, Jums naudojantis Svetaine, įgyvendinimą. Joje atskleidžiama, kokiais principais vadovaujamės ir kaip elgiamės, tvarkydami Jūsų asmens duomenis, kaip mes juos gauname ir saugome.
Privatumo politika taikoma visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje.
Suvokdami ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. Šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente vartojamas sąvokas:
-asmens duomenys– bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, tokį, kaip vardas ir pavardė, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius; -duomenų tvarkymas– bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas; -duomenų valdytojas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri viena ar kartu su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teise; -duomenų tvarkytojas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;
Asmens duomenų tvarkymo principai:
–galiojančių teisės aktų reikalavimų laikymasis;
–duomenų tvarkymas teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais;
–netikslių asmens duomenų, esant reikalui, tikslinimas, pildymas, o numatytais atvejais – naikinimas;
–rūpinimasis, kad subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina siekiant tų tikslų, kuriems duomenys yra renkami, tvarkomi ir saugomi;
–asmens duomenys tretiesiems asmenims: neteikiami, neviešinami, nebent teisės aktų bei šios Privatumo politikos nustatytais atvejais.
Asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti Svetainės patrauklumą, funkcionalumą, priimant sprendimus dėl jos turinio bei programinės dalies tobulinimo, taip pat siekiant sudaryti vartotojams lengvesnes Svetainės naršymo sąlygas, ją derinant prie vartotojų poreikių, siekiant vartotojams pateikti individualizuotus reklamos pasiūlymus ir norint įvertinti Svetainės lankomumą, jos veikimą. Asmens duomenys renkami ir tvarkomi siekiant registruotiems vartotojams pateikti naujienas, pranešimus apie Svetainės turinio atnaujinimus, naujus pasiūlymus.

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus šiais būdais:
-kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis Svetainėje, pildydami užklausos formą, bendraujate su mumis telefonu, elektroniniu paštu ar susitikimų metu. Jums susisiekus su mumis raštu ar elektroniniu paštu, mes išsaugosime susirašinėjimo duomenis;
-kai Jūs naudojatės Svetaine. Tam tikra informacija (pvz.: interneto adresas (IP) naudojamos naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje ir pan.);
-taip pat informaciją, kurią Jūs mums suteikiate siųsdami užklausimus per kontaktines formas mūsų interneto svetainėje.

Slapukų (angl. cookies) politika:
slapukai (angl. cookies) – itin nedidelės apimties tekstiniai failai, laikinai įrašomi į lankytojo įrenginio, kuriuo naršoma Svetainėje, standųjį diską. Jie leidžia atpažinti lankytoją per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis.

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
-būtinieji techniniai slapukai– tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
-funkciniai slapukai– tai slapukai, kurie yra nebūtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
-statistiniai slapukai– tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
-tiksliniai arba reklaminiai slapukai– tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.

Kodėl jūs naudojate slapukus?
-užtikrinti, kad svetainė veiktų sklandžiai, greitai ir saugiai;
-išsaugoti Jūsų nustatymus per apsilankymą ir tarp jų;
-suteikti Jums galimybę pasidalinti puslapiais socialiniuose tinkluose, pvz., „Facebook“, „Instagram“ ar „LinkedIn“;
-užtikrinti, kad prisijungę galėtumėte pritaikyti svetainę savo poreikiams;
-nuolat tobulinti svetainę, kad jį būtų patogesnė naudoti ir patrauklesnė;
-kurti veiksmingesnę rinkodarą.
Lankytojas, spustelėjęs „Sutinku“ mygtuką specialiame blokelyje dėl slapukų naudojimo, patvirtina sutikimą naudoti slapukus. Lankytojas taip pat turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti slapukus, pakoregavęs interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai į įrenginį nebūtų priimami. Tačiau tai gali sulėtinti naršymo Svetainėje greitį, apriboti kai kurių funkcijų veikimą.